Сок Нонни купить в Ташкенте (Noni Juice)

X

Оценки покупателей

0%
Рекомендуют
1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 

Оценить

Будете рекомендовать друзьям


Оценить

Ваще сообщение отправлено! Спасибо за отклик!


В розницу
180 000 сум / шт.

Сок Нонни купить в Ташкенте (Noni Juice)

Shop, [22.05.19 23:50]

Нони шарбатини ичсаммикан - ичмасаммикан ? Хар бир одам карор Кабул килади . Бирок узок умр к риш ва саломаглик хеч вакт ортикчалик килмайди , шундай эмасми ? Мен шифокор ва нутрициолог ( хужайралар озикланиши буйича мутахассис ) сифатида , куп йиллар давомида з соглигим билан шутуллангач ва ажойно натижаларга эришгач , руйн - рост айтишим мумкин шароат хужа рапар саломаглигини таьминлайдиган жамики зарур мод аларни саклайди . Нони шарбати куйидаги холатларда фойда келтиради : уз эхтиежлари - ю сапомаглигига карао Иммунитет ва чидамлилик пасайиш Кон босими ( юкори ва паст ) ва кондаги канд моддаси микдори сакрашлари BYFI 1МЛар Харакатчанлиги ва умуртка кайишкоклиги бузилиши Иштаха кучайи пи хамда ширинликлар , чекиш ва ичкиликка мойиплик . . Усма жараёнлари ривожлани ! пи хавори . Упканинг сурункали касалликлари Турли аллергенларга аллергик реакциялар Потенция пасай ! ши ва сперматогенез бузилиши . Овкат хазм килиlII ТИзимида бузилишлар , ифлос ичаклар ва сурункали дисбактериоз Нерв тизимини заифлаштирувчи доимий стресслар . Соч . тирнокларусиши секинлашуви . Терининг кайишкоклиги ва тургори пасайиши . Куйишлар , жарохатлар , чандик узгаришлари ва терининг ялли ланиш касалликлари . Организмда паразит ! ар , замбуруглар , бактериялар ва бир хужайралилар борлиги аникланган .

Похожие товары